Siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka dia berjuang fi sabilillah hingga dia kembali